al. Piłsudskiego

al. Piłsudskiego

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac przyłączeniowych w dniu 10.12.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy alei Piłsudskiego 60 oraz 64. W/w prace są związane z modernizacją sieci wodociągowej na oś Podłęże.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.