Apel o utrzymanie porządku w miejscu zamontowania licznika

Apel o utrzymanie porządku w miejscu zamontowania licznika

Szanowni Państwo,

Prosimy o utrzymywanie miejsc zabudowy wodomierzy głównych/podliczników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wydanymi warunkami technicznymi. Umożliwi to naszym pracownikom sprawne i bezpieczne wykonanie prac związanych z legalizacją, wymianą i odczytem wodomierzy.

W szczególności prosimy o utrzymanie porządku w pomieszczeniu oraz przestrzeni wokół wodomierzy, tak aby zapewnić pracownikom Spółki swobodny, bezpieczny i nie skrępowany dostęp do licznika. Prosimy o powstrzymanie się i niedokonywanie samodzielnych zmian w przebiegu instalacji, które mogą wpływać na jej użytkowanie. W okresie zimowym prosimy o dokonanie przeglądu pomieszczeń, uszczelnienie ubytków, a także zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed szkodliwym działaniem niskich temperatur.

W przypadku braku dostępu do licznika, który stanowi własność Przedsiębiorstwa lub w przypadku stwierdzenia, możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac przez pracowników Spółki, pracownicy Wodociągów Jaworzno mogą odstąpić od wykonania zleconych czynności.