Apelujemy o zabezpieczenie instalacji wod–kan !

Apelujemy o zabezpieczenie instalacji wod–kan !

W związku z nadchodzącym okresem zimowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur.
Szczególną uwagę należy zwrócić na pomieszczenia bądź studnie, w których zamontowano wodomierze, a także na przewody przechodzące przez kondygnacje i pomieszczenia nieogrzewane. Pamiętać należy o tym, aby nie dopuścić do oblodzeń pokryw i włazów, i nie stwarzać utrudnień w dostępie do nich.
W czasie odwilży konieczne jest umożliwienie swobodnego spływu wód do wpustów ulicznych, podwórzowych oraz studzienek ściekowych. Właściciele i administratorzy, którzy nie dopełnią powyższych obowiązków ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z tego tytułu.