Astrów, Chryzantemowa

Astrów, Chryzantemowa

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 11.05.2015 r., od godziny 14:00 do godziny 19:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Astrów, Chryzantemowej, Potokowej, Bruna Juliana.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.