Badanie sprawozdań finansowych za rok 2011

Badanie sprawozdań finansowych za rok 2011

Zarząd MPWiK Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za rok 2012 dla:

  • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie,
  • Miejskiego Zakładu Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie
  • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MPWiK Sp. z o.o.

Dane za rok 2011:

Jednostka dominująca: MPWiK Sp. z o.o.

Suma bilansowa: 138 mln zł,

Przychody ze sprzedaży: 39 mln zł,

Liczba zatrudnionych pracowników: 264


Jednostka zależna:

Miejski Zakład Drogowy Sp. z o.o.

Suma bilansowa: 3,5 mln,

Przychody ze sprzedaży: 4,0 mln

Liczba zatrudnionych pracowników: 43

Sprawozdania finansowe za 2011 rok w obu spółkach, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe były poddane badaniu.

Rada Nadzorcza MPWiK przy wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki MPWiK, i skonsolidowanego sprawozdania finansowego będzie kierowała się następującymi kryteriami:

  • cena usługi,
  • doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z branży wodociągowej w okresie ostatnich 10 lat,
  • doświadczenie w badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych w okresie ostatnich 10 lat,
  • doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych Spółek realizujących projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej
  • sposób realizacji zadania – preferowane będą podmioty oferujące czynne uczestnictwo biegłych rewidentów w badaniu.


Termin przeprowadzenia badania: jednostkowego 15 luty 2013, skonsolidowanego 15 marzec 2013.

Oferty będą przyjmowana do 30 września 2012 r.

Osoba kontaktowa: Małgorzata Klimek
email: malgorzata.klimek@mpwik.jaworzno.pl