Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013

 Zarząd MPWiK Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie.

Dane za rok 2012:

Suma bilansowa: 187 mln zł,
Przychody ze sprzedaży: 43 mln zł,
Liczba zatrudnionych pracowników: 261

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok było poddane badaniu.

Rada Nadzorcza MPWiK przy wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki MPWiK będzie kierowała się następującymi kryteriami:
•    cena usługi,
•    doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z branży wodociągowej w okresie ostatnich 10 lat,
•    doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych Spółek realizujących projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej
•    sposób realizacji zadania – preferowane będą podmioty oferujące czynne uczestnictwo biegłych rewidentów w badaniu.

 

Termin przeprowadzenia badania: do 28 lutego 2014.

Oferty będą przyjmowana do 20 września 2013 r.