Badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie

Zarząd MPWiK Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie.

Dane za rok 2013:

Suma bilansowa: 226 mln zł,

Przychody ze sprzedaży: 43 mln zł,

Liczba zatrudnionych pracowników: 263

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok było poddane badaniu.

Rada Nadzorcza MPWiK przy wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki MPWiK będzie kierowała się następującymi kryteriami:

  • cena usługi,
  • doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z branży wodociągowej w okresie ostatnich 10 lat,
  • doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych Spółek realizujących projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej
  • sposób realizacji zadania – preferowane będą podmioty oferujące czynne uczestnictwo biegłych rewidentów w badaniu.

W ofercie prosimy o przedstawienie danych niezbędnych do uzupełnienia wzoru umowy wraz z danymi biegłego rewidenta i osób współpracujących.

Oferty będą przyjmowana do 30 września 2014 r.

Wzór umowy