Badanie sprawozdania finansowego za rok 2016

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2016

Zarząd MPWiK Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie.

Dane za rok 2015:
Suma bilansowa: 269 mln zł,
Przychody ze sprzedaży: 49 mln zł,
Liczba zatrudnionych pracowników: 266

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok było poddane badaniu.

Rada Nadzorcza MPWiK przy wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki MPWiK będzie kierowała się następującymi kryteriami:

a. cena,
b. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw branży wodociągowej w okresie ostatnich 10 lat,
c. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych Spółek realizujących projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej,
d. uczestnictwo biegłych w badaniu.

W ofercie prosimy o przedstawienie danych niezbędnych do uzupełnienia wzoru umowy wraz z danymi biegłego rewidenta i osób współpracujących.

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego – 15 marca 2017 r.

Oferty będą przyjmowana do 12 października 2016 r.

 

Wzór umowy

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok