Bartnicza

Bartnicza

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  22.12.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 17:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Bartniczej. 
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.