Bartnicza

Bartnicza

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 4 lipca 2013 do godziny 14:00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Bartniczej.
Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.