Będzie trwalszy rurociągu na ul. Kasztanowej

Będzie trwalszy rurociągu na ul. Kasztanowej

Początkiem miesiąca rozpoczęła się wymiana wodociągu biegnącego wzdłuż ul. Kasztanowej. Rurociąg leżący w granicy obszaru górniczego, który bezpośrednio narażony był na działanie szkód górniczych, zostaje przebudowany na odcinku 1 700 metrów. Wraz z nim zmodernizowanych zostanie blisko 150 prywatnych przyłączy wodociągowych.
Zdarzenia związane ze szkodami górniczymi są dość częstymi zjawiskami odnotowywanymi  przez służby techniczne MPWiK. To one, oprócz materiału z którego rurociąg został wykonany, przyczyniają się do częstych uszkodzeń i rozszczelnień, a tym samym do wycieków wody.
Wodociąg na ulicy Kasztanowej przez kilkadziesiąt lat zaopatrywał w wodę pobliską dzielnicę w trudnych warunkach. Warunkach, które obecnie mają ulec znacznej poprawie.
Nowy odcinek wodociągu zaprojektowany i wykonany zostanie właśnie z zabezpieczeniami na szkody górnicze IV kategorii. Prace rozpoczną się od przebudowy przyłączy wodociągowych na prywatnych posesjach, a w etapie późniejszym prowadzone będą w pasie drogowym, a dokładnie od skrzyżowania z ulicą Insurekcji Kościuszkowskiej, aż do ulicy Herbowej. Początkowo po stronie parzystej, za  Szkołą Podstawową nr.19 nastąpi przejście na stronę nieparzystą ulicy.  
Znaczny przyrost, co jest zjawiskiem pozytywnym, gospodarstw domowych w tym rejonie spowodował, także iż w ostatnim czasie obecna średnica wodociągu stała się niewystarczająca dla prawidłowego zaopatrzenia  w wodę pitną pobliskie gospodarstwa.  Stąd też decyzja, że wraz z jego wymianą zostanie zwiększona jego średnica.      
Projektowana średnica rurociągu (280mm) ma pokryć zapotrzebowanie w wodę pitną istniejące już budynki mieszkalne, ewentualną dalszą rozbudowę dzielnicy oraz przyszłościowo zaopatrzyć ma w wodę pitną dzielnicę Koźmin.
Planowany termin zakończenia zadania, którego wartość wynosi 1,6 mln zł, to 30 maj 2009r. W związku z planowanymi pracami wykonywanymi w obrębie jezdni, mogą nastąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Jaworznie apeluje tym samym o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie właściwej prędkości do panujących warunków w pobliżu budowy.