Bezpieczne szalunki do wykopów w Wodociągach Jaworzno.

Bezpieczne szalunki do wykopów w Wodociągach Jaworzno.

W marcu 2024 dzięki dofinansowaniu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Wodociągi Jaworzno zakupiły dla swoich pracowników nowoczesne systemy szalunkowe.

Firma w ubiegłym roku brała udział w konkursie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pt. „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”. Konkurs realizowany był ze wspomnianego Funduszy Ubezpieczeń Społecznych – Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej pt. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac prowadzonych w wykopach oraz przy pracach kanalizacyjnych”. Zgłoszony przez jaworznickie przedsiębiorstwo wodociągowe projekt  o łącznej wartości 105 817,87 zł, uzyskał dofinansowania w kwocie 84 435,82 zł.

Za tą kwotę zakupione zostały do firmy, a używane od tego czasu przez jej pracowników, szalunki aluminiowe służące do zabezpieczenia wykopów i utrzymania stabilności ich brzegów. Uzupełnieniem zakupu, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem, były również barierki drogowe zabezpieczające prace terenowe oraz zestaw do pracy w przestrzeniach ograniczonych, takich jak studzienki wodociągowe, kanalizacyjne, czy zbiorniki.

Wszystkie wspomniane urządzenia mają zapewnić i zwiększyć bezpieczeństwo pracy pracownikom przebywającym w wykopach, studzienkach, komorach, a także mają wpływać na poprawę widoczności służb wod-kan na drogach w sytuacji usuwania awarii, zabezpieczania obszaru prac, czy podczas budowy przyłączy w gęstym terenie miejskim. Po nabyciu sprzętu zabezpieczającego odbyła się na terenie zakładu jego prezentacja. Prezentacja została połączona ze szkoleniem pracowników. Podczas szkolenia zaprezentowana została właśnie mobilność, modułowosć i łatwość montażu nabytych szalunków. 

Zakup zrealizowany został z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, PROJEKT DOTYCZĄCY UTRZYMANIA ZDOLNOŚCI DO PRACY PRZEZ CAŁY OKRES AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ.