Bobrowa Górka

Bobrowa Górka

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 19 stycznia 2016 roku, do godziny 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Bobrowa Górka. Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.