Bobrowa Górka

Bobrowa Górka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych, w dniu 31.05.2012 od godziny 8:00 do godziny 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Bobrowa Górka od nr 52 do nr 68.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.