Boczna

Boczna

 

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 6-7.11.2014 r., od godziny 9:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Bocznej 6-14.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.