Bogusławskiego

Bogusławskiego

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 17 grudnia 2015 r., do godziny 20:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Bogusławskiego.
Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.