Bory

Bory

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 04.08.2014 r., od godziny 8:00 do godziny 17:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej
do budynków mieszczących się przy ulicy Tetmajera od nr 40 do nr 28a, Tetmajera od nr 37
do nr 39 a, Przyjaźni, Niecałej, Ciasnej, Gołębiej, Rolnej, Niemcewicza, Duboisa, Gęsiej.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.