Bory

Bory

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 18.06.2014 r., od godziny 10:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Niecałej, Gęsiej, Ciasnej, Rolnej, Niemcewicza, Gołębiej, Duboisa, Tetmajera od 28 do 40 +od 37 do 39.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.