Bory

Bory

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 07.08.2014 r., od godziny 8:00 do godziny 17:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Tetmajera Od Nr 40 Do Nr 28a I Od Nr 37-39 A, Przyjaźni, Niecała, Ciasna, Gołębia, Rolna, Niemcewicza, Duboisa, Gęsia.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.