Bory

Bory

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 29.04.2014 r., od godziny 09:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Czystej, Poprzecznej, Równoległej, Byczyńskiej oraz Bielany od nr 1 do nr 17.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.