Bratków

Bratków

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  22.06.2015 r., od godziny 09:00 do godziny 12:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Bratków od nr 3 do nr 10.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.