Budowa rurociągu na ulicy Rumiankowej

Budowa rurociągu na ulicy Rumiankowej

Dział wykonawstwa i remontów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie rozpoczął II etap budowy wodociągu na ulicy Rumiankowej.
W roku 2008 na tej ulicy powstał pierwszy odcinek wodociągu. Jednak powstał on tylko do wysokości istniejących zabudowań.
Obecnie tworzony dwustu metrowy odcinek ma zapewnić dostęp do wody pitnej budynkom dopiero co powstającym, budującym się na tym terenie oraz stworzyć obieg wody pomiędzy ulicami Baranowskiego oraz Korczyńskiego – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK.
Z racji podmokłego terenu zdecydowano, że roboty będą wykonywane metodą bezwykopową. Pozwoli to na sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie zadania. Jedyne wykopy konieczne do wykonania będą wiązały się z montażem hydrantu oraz z połączeniem rurociągów, czyli z wykonaniem tzw. wcinek. Po próbie szczelności oraz obowiązkowym badaniu wody wodociąg zostanie włączony w najbliższych dniach do eksploatacji. Koszt przedsięwzięcia to 30 tys. zł.