Bukowska

Bukowska

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac eksploatacyjno-remontowych przewiduje się, że w dniu 25.04.2013 od godz. 8:00 do godz. 16:00, wystąpi  przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Bukowskiej oraz do budynku Hotelu Wodnik.

Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się obniżone parametry fizyko – chemiczne wody (barwa, mętność).

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.