Byczyńska

Byczyńska

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych, w dniu 15.09.2015 r., od godziny 07:00 do godziny 15:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Byczyńskiej oraz do budynku Stacji Ratownictwa Górniczego.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.