Celników

Celników

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 04.11.2014 r., od godziny 9:00 do godziny 14:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Celników.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.