Cena wody bez zmian. Dodatkowo upusty handlowe dla stałych i nowych odbiorców.

Cena wody bez zmian. Dodatkowo upusty handlowe dla stałych i nowych odbiorców.

{multithumb enable_thumbs=0 }

Na sesji Rady Miasta 31 maja 2010r., pod głosowanie poddana została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jaka obowiązywać będzie na terenie miasta od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011r. W przedstawionej kalkulacji Spółka wodociągowa zaproponowała, aby wartość ceny wody i ścieków pozostały na dotychczasowej pozycji. Tak jak do tej pory mieszkańcy za 1m3 dostarczonej wody płacić będą 4,89 zł, a za 1m3 odprowadzonych ścieków 5,66 zł. Wielkość opłat abonamentowych także nie uległa zmianie. Dodatkowo dla mieszkańców przygotowane zostały upusty handlowe. Stali klienci korzystający z usług przedsiębiorstwa wodociągowego  będą mogli otrzymać 20 % upustu od ceny dostarczania 1m3 wody i/lub odprowadzania 1m3 ścieków. Nowi klienci podłączający się do sieci kanalizacyjnej uzyskają natomiast 40% upustu od ceny dostarczania 1m3 ścieków, który będzie obowiązywał przez okres 12 miesięcy od dnia wykonania podłączenia. Szczegółowe informacje dotyczące upustów handlowych zawarte zostały w „Regulaminie upustów handlowych stosowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”, który stanowi część poniższej taryfy.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miasta Jaworzna od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011r.

Pobierz tekst jednolity
 
W razie problemów pobierz i zainstaluj Adobe Reader w celu prawidłowego wyświetlenia dokumentu