Cena wody bez zmian, ścieki w górę

Cena wody bez zmian, ścieki w górę

19 kwietnia MPWiK przedstawił propozycję nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W maju taryfa ma trafić na sesję Rady Miasta. Jeżeli spotka się ona z aprobatą, to nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca tego roku. 

Proponowana podwyżka taryfy wynika z kalkulacji kosztów, czyli prostego rachunku ekonomicznego oraz z podejmowanych, planowanych działań inwestycyjnych. Co roku, tworząc taryfę, wypełniamy tabelę kosztów i przychodów na tej podstawie ustalamy cenę za wodę i ścieki. Z przygotowanej na lata 2013/2014 kalkulacji wynika, iż cena wody nie ulegnie zmianie i zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie  5,39 zł brutto za jeden metr sześcienny dostarczanej wody. Jeśli chodzi natomiast o ścieki to byliśmy zmuszeni zaproponować cenę 8, 73 zł za jeden metr sześcienny. Podobnie jak w latach ubiegłych opłaty stałe pozostają bez zmiantłumaczy rzecznik MPWiK Sp. z o. o. Sławomir Grucel . Z każdych 76 gr netto (o tyle zmieni się cena 1 m sześc. ścieków), aż 43 gr Spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje i remonty, czyli na kontynuację rozbudowy kanalizacji w Jaworznie. Pozostałą część na materiały i energię oraz podatki i opłaty. W okresie ostatnich 3 lat Wodociągi zmodernizowały 45 km sieci wod-kan, za ponad  40 mln. zł. Za tę kwotę została wybudowana m.in. przepompownia ścieków na ul. Batorego, zrealizowano  V etap Kanału Wąwolnica, który uporządkował kanalizację sanitarną, deszczową oraz sieć wodociągową na ul. Reja i Tetmajera, dla mieszkańców zmodernizowano 5 zbiorników wody pitnej WARPIE oraz znaczną część sieci wodociągowej na os. Podłęże. Ponadto wybudowana została nowa przepompownia ścieków Biały Brzeg oraz od podstaw, zmodernizowane zostało ujęcie wody pitnej J. Dąbrowski, produkujące wodę dla 5 tysięcy mieszkańców Jaworzna. Cały czas prowadzona jest także wymiana wodomierzy na system radiowego odczytu. Przedstawiona propozycja ceny ścieków jest najmniejszą z możliwych podwyżek. Wynika ona wprost z prowadzonych działań inwestycyjnych oraz z wzrostu kosztów – amortyzacji, podatków i opłat.  Od kilku lat Spółka realizuje duże inwestycje wod-kan na terenie miasta. Planujemy, iż w 2013 na modernizację infrastruktury przeznaczymy ok 10 mln zł. Natomiast w najbliższych 5 latach Spółka planuje inwestycje o wartości 250 mln zł. Obejmować one będą m.in. budowę 100 km kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków – dodaje Sławomir GrucelUtrzymanie ceny wody na niezmienionym poziomie to zasługa m.in. niektórych cięć. Wprowadzenia w naszej firmie takich rozwiązań jak budżetowanie, wartościowanie stanowisk pracy, monitoring sieci oraz usuwanie usterek w przeciągu 24 godzin, a co najważniejsze, dzięki budowie ujęcia Piaskownia, podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia ilości zakupywanej wody ze źródeł zewnętrznych.