Cena za wodę i ścieki bez zmian

Cena za wodę i ścieki bez zmian

25 maja na Sesji Rady Miasta została przyjęta Taryfa za wodę i ścieki na lata 2017-2018. Tym samym przyjęto utrzymanie ceny wody za jeden metr sześcienny na obecnym poziomie 5,23 zł, a ścieków na poziomie 8,95 zł. Cena wody, która w 2014 roku została obniżona o 16 groszy, nie ulegnie zmianie już po raz trzeci. Podobnie jak opłaty stałe, które także od kilku lat nie były podwyższane.

 * w przypadku wyboru usługi e-faktura opłata w wysokości 1,00 zł brutto.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie miasta Jaworzna od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.