Centrum

Centrum

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 25.01.2016 r, od godziny 8:00 do godziny 17:00 , mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy

Grunwaldzkiej od nr 83 do nr 143, Grunwaldzkiej od nr 102 do nr 142, Żwirki i Wigury, Mieszka I

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.