Cezarówka Dolna

Cezarówka Dolna

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 3 marca 2015 roku, do godziny 20:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się w dzielnicy Cezarówka Dolna. Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.