Cezarówka Dolna

Cezarówka Dolna

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych przewiduje się, że od dnia 30.12.2014 od godz. 8:00 do godz. 15:00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się w dzielnicy Cezarówka Dolna.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.