Cezarówka Dolna

Cezarówka Dolna

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 25 kwietnia 2014 do godziny 15:00 wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Cezarówka Dolna nr 24-42 oraz nr 9-27.
Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.