Cezarówka Dolna

Cezarówka Dolna

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 29.03.2015 r., od godziny 8:00 do godziny 17:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Cezarówka Dolna od nr 44 do nr 64, Cezarówka Dolna od nr 25 do nr 43 oraz przy ulicy Letniej.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody. Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.