Cezarówka Dolna

Cezarówka Dolna

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 24.08.2015 r., od godziny 23:00 do godziny 16:00 dnia następnego, wystapią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Cezarówka Dolna od nr 44 do końca. Dla mieszkańców w/w ulicy woda zostanie dostarczona beczkowozem od godziny 5:30 dnia 25.08.2015r.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.