Cezarówka Górna

Cezarówka Górna

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  30.04.2013 od godziny 8:00 do godziny 16:00 w dzielnicy Cazarówka Górna wystąpią braki w dostawie wody pitnej.  
Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się także chwilowe zmiany fizyko chemiczne wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.