Cezarówka Górna, Koźmin

Cezarówka Górna, Koźmin

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 20.11.2013 r., od godziny 8:00 do godziny 20:00, wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Herbowej, Cezarówka Górna, Sasanek, Jesiennej, Łazowej, Jałowcowej.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.