Cezarówka Górna

Cezarówka Górna

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 14.11.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 15:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się w dzielnicy Cezarówka Górna.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.