Cezarówka Górna

Cezarówka Górna

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 13.06.2013 od godziny 8:00 do godziny 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Cezarówce Górnej. Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.