Cezarówka Górna

Cezarówka Górna

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 17 marca 2015 roku, do godziny 15:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się w dzielnicy Cezarówka Górnej. 
Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.