Chropaczówka

Chropaczówka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 02.09.2013 r., od godziny 8:00 do godziny 16:00, wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Chropaczówka od nr 83  do nr 109  oraz Chropaczówka od nr 106  do nr 130.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.