Chropaczówka

Chropaczówka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 12.06.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 17:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Chropaczówka 83-109, Chropaczówka 104 – 130. 
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.