Chropaczówka

Chropaczówka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 12.09.2013 r., od godziny 8:00 do godziny 18:00, wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej
do budynków mieszczących się przy ulicy Szczakowskiej 63, Chropaczówka od nr 1 do nr 77, oraz od nr 2 do nr 98, Żabiej, Piaszczystej, Upadowej.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.