Chropaczówka

Chropaczówka

Z powodu awarii sieci wodociągowej w dniu  17.05.2013 do godz. 20:00, w budynkach mieszczących się przy ulicy Chropaczówka, wystąpią braki w dostawie wody pitnej. Na miejscu pracują już służby techniczne MPWiK. Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się chwilowe zmiany w zabarwieniu i w mętności wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.