Chrzanowska, Grodzka

Chrzanowska, Grodzka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 16.10.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 15:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Chrzanowskiej i Grodzkiej.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.