Chrzanowska, Grodzka

Chrzanowska, Grodzka

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 29.05.2014 r., od godziny 10:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Chrzanowskiej, Grodzkiej.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.