Chrzanowska, Podgórska

Chrzanowska, Podgórska

W związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 22.02.2012 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Chrzanowskiej i Podgórskiej.  
Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.  
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.