Ścieki powędrują do oczyszczalni

Ścieki powędrują do oczyszczalni

Rozpoczął się kolejny etap prac ekologicznej inwestycji w rejonie ulicy Batorego/ Dąbrowskiego. Wedle założeń jeszcze w tym roku nieczystości płynne z takich dzielnic jak Szczakowa, Długoszyn, Niedzieliska znajdą swe odprowadzenie do oczyszczalni Jeleń Dąb.  Odciążając tym samym Białą Przemsze, do której obecnie są one kierowane. Zrealizowanie inwestycji ma jeszcze jeden kluczowy cel – zniesienie kosztownych opłat środowiskowych jakie MPWiK był zmuszony odprowadzać do  Urzędu Marszałkowskiego.
Zakres przyjętych prac w ramach tej inwestycji jest rozbudowany. Na chwilę obecną udało się już osadzić główny zbiornik tłoczni wraz ze studzienkami i odcinki kolektora tłocznego. Przebudowano także wodociąg w rejonie ulicy Batorego i Dąbrowskiego, jednak czeka on na przełączenie, próbę szczelności i badania jakościowe wody, które są niezbędne przed rozpoczęciem eksploatacji wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK
W oczekiwaniu na uruchomienie nowego wodociągu wykonawca firma BUDREN przeniosła częściowo swe prace w okolice ulicy Szczakowskiej, by dokonać przewiertu sterowanego.

Ten mało inwazyjny sposób, wymagający precyzji i dokładności pozwala na umieszczenie w ziemi urządzeń budowanej infrastruktury bez ingerencji w ruch drogowydodaje Grucel

Nieopodal kolektora oraz dla poprawy dystrybucji wody przebudowany zostanie także wodociąg w tym rejonie. Dalsze postępujące prace zakładają rozpoczęcie przygotowań do postawienia budynku tłoczni ścieków oraz budowę kolektora grawitacyjnego, aż do ulicy Wiejskiej.
Wartość znaczącego przedsięwzięcia finansowanego przy udziale gminy to blisko 10 mln. Umowny termin zakończenia prac przyjęto na koniec września bieżącego roku.