Ciąg dalszy budowy wodociągu na ulicy Prostej

Ciąg dalszy budowy wodociągu na ulicy Prostej

Rozpoczęły się prace przy budowie wodociągu na ulicy Prostej.  To kolejny już etap, zmierzający do uzbrojenia w całości wydzielonego pod budownictwo mieszkaniowe terenu na osiedlu Długoszyn.  Działania w tym rejonie prowadzone były przez przedsiębiorstwo wodociągowe już w 2008 roku i związane były z  przebudową wodociągu na ulicy Miodowej. Dzięki temu zwiększona została jego średnica oraz poprawiony został system zaopatrzenia mieszkańców w wodę, poprzez zastosowanie układu pierścieniowego. Z racji na postępujący rozwój budownictwa jednorodzinnego w 2010 roku MPWiK przystąpił do budowy nowego odcinka sieci wodociągowej na ulicy Prostej. W I etapie było to ponad 0,4 km, a obecnie powstaje tu ponad 0,5 km rurociągu. Na jego realizację, która potrwa do grudnia bieżącego roku, spółka wodociągowa zabezpieczyła 190. tys. zł.