Ciężkowice

Ciężkowice

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniach od 07 do 08.07.2016r., od godziny 10:00 do godziny 18:00 wystąpią braki, lub spadki ciśnienia wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy:

Leszczynowa, Twarda, Kruka, Grabańka.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.