Ciężkowice

Ciężkowice

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 22.01.2015 r., od godziny 09:00 do godziny 14:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Ks. Andrzeja Mroczka, Jodłowej, Klinowej, Bobrowa Górka.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.